สมัครงาน

 • พนักงานขาย
 • ช่างกรอบพระ
 • เจ้าหน้าที่ช่างไฟ
 • เจ้าหน้าที่ไอที
 • เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ CCTV Online
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่ตวจสอบสาขา (Checker)
 • เจ้าหน้าที่บัญชีจำนำ
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่คัดหลุด (ทองเก่า)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรเครดิต