สมัครงาน

สรุปตำแหน่งว่าง (สำนักงานใหญ่) 

 1. เจ้าหน้าที่ช่างไฟ  1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ไอที  1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Checker)  1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่การตลาด (MC)  1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการภาคพื้นที่  1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่จัดจ้าง  1 อัตรา
 7. พนักงานตรวจสอบเอกสาร  2 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่สรรหา  2 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล  1 อัตรา
 10. พนักงานบัญชีเครดิต  1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  1 อัตรา
 12. พนักงานบัญชีภาษี  1 อัตรา

 ช่องทางสมัครงาน:

 เจ้าหน้าที่สรรหา

 Email: [email protected]

 Tel: 02-944-5072 ต่อ 34 / 098-268-0912