สมัครงาน

สรุปตำแหน่งว่าง (สำนักงานใหญ่) 

 1. ผู้จัดการแผนก CCTV  1 อัตรา
 2. พนักงานตรวจสอบเอกสาร  3 อัตรา
 3. ผู้จัดการแผนกไอที  1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่ CCTV  1 อัตรา
 5. พนักงานบัญชีขายฝาก  2 อัตรา
 6. พนักงานบัญชีภาษี  2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค  1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา
 9. ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ  1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่บุคคล  1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ช่างไฟ  หลายอัตรา

 ช่องทางสมัครงาน:

 เจ้าหน้าที่สรรหา

 Email: [email protected]

 Tel: 02-944-5072 ต่อ 34 / 098-268-0912