โปรบัตร KTC ผ่อน0%

โปรบัตร KTC ผ่อน0%

ผ่อน 0% นาน 4 เดือน  มีค่าบริการการทำผ่อน 1%
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน  มีค่าบริการการทำผ่อน 2% 
- เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น : 31 ธันวาคม 2564