โปรฉีดวัคซีน ลดเพิ่ม 10%

โปรฉีดวัคซีน ลดเพิ่ม 10%

ฉีดวัคซีนแล้ว ลดค่ากำเหน็จเพิ่มอีก 10%
เมื่อโชว์หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19
- ร่วมรายการเฉพาะทองรูปพรรณ 96.5% โดยการซื้อใหม่เท่านั้น
- ร่วมรายการเฉพาะการชำระเงินด้วยเงินสด หรือ QR Code
- เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น : 31 ตุลาคม 2564