ลดค่ากำเหน็จ 30% ผ่อนทองดอกเบี้ยต่ำสุด 0.69% นานสูงสุด 24 เดือน

ลดค่ากำเหน็จ 30% ผ่อนทองดอกเบี้ยต่ำสุด 0.69% นานสูงสุด 24 เดือน

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรดศึกษาเงื่อนไขก่อนทำรายการ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด