รายละเอียดงาน

 • เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี
 • งานประจำ
 • 15/310 ซ.นวลจันทร์ 44 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
 • กรุงเทพมหานคร
 • 12,500 บาท

อัตรา

4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ถ้าจบการบัญชีโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน
 • มีความระเอียด รอบคอบ และทุ่มเทให้กับงาน
 • สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้
 • มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , Microsoft office , อินเตอร์เน็ต ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และในเวลาจำกัดได้

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • วันลากิจ / พักร้อน
 • ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน