รายละเอียดงาน

 • หัวหน้าแผนก KPI
 • งานประจำ
 • กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร
 • 15,000 - 25,000 บาท

อัตรา

1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , Microsoft office , อินเตอร์เน็ต ได้ดี
 • สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้
 • มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • วันลากิจ / พักร้อน
 • ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน