รายละเอียดงาน

  • ทนายความประจำบริษัท
  • ประจำ
  • สำนักงานใหญ่ ซอยนวลจันทร์
  • กรุงเทพฯ, ภาคใต้ และภาคอีสาน
  • 20,000 บ. + โบนัส