รายละเอียดงาน

 • เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี (จำนำ)
 • งานประจำ
 • ซอยนวลจันทร์ 44 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
 • กรุงเทพมหานคร
 • 12,500 บาท

อัตรา

1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • รักในงานบริการ ขยันใฝ่รู้
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้
 • มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , Microsoft office , อินเตอร์เน็ต ได้ดี

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • วันลากิจ / พักร้อน
 • ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน