รายละเอียดงาน

  • รับพนักงานหญิงคุมสต๊อกสินค้า
  • พนักงานประจำ
  • สำนักงานใหญ่
  • กรุงเทพฯ
  • 15,000 - 20,000