รายละเอียดงาน

 • ผู้ตรวจสอบสาขา โซนอีสาน และ โซนใต้
 • งานประจำ
 • บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
 • กรุงเทพมหานคร
 • เริ่มต้น 15,000 บาท

อัตรา

2  อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความระเอียด รอบคอบ และทุ่มเทให้กับงาน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้
 • มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการปรับตัว
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้(สถานที่ปฎิบัติงานขึ้นอยู่กับโซนที่ผู้สมัครเลือกลง)

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยงเข้าตรวจสาขา
 • เงิน Advance ค่าเดินทาง, ค่าน้ำมัน, ค่าที่พัก
 • ค่าเสื่อม (หากใช้รถส่วนตัว)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • วันลากิจ / พักร้อน
 • ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน