รายละเอียดงาน

  • ผู้จัดการสาขา โซนอีสาน และ โซนใต้
  • พนักงานประจำ
  • Big C, Tesco Lotus, Central, Robinson
  • อีสาน และ ใต้ / โซนพิเศษ กรุงเทพฯ, จังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสระแก้ว
  • ช่วงฝึกงาน 12,500 บาท / ผ่านงาน 15,000 บาท (รวมค่าตำแหน่ง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา :  ม.6  ขึ้นไป

– รักในงานบริการ ขยันใฝ่รู้

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบสูง

– มีความละเอียด รอบคอบ และทุ่มเทให้กับงาน

– มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการปรับตัว

– มีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
– เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ที่พัก, ค่าเดินทาง
หมายเหตุ; ฝึกงานสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ผ่านการฝึกงานลงประจำตามสาขา)